PRIMARIA COMUNEI BORDUSANI

Judetul Ialomita

ANUNTURI DE ACHIZITIEInvitație participare achiziție Reparații drumuri comunale de interes local DC8-DC9 Detalii
Invitație participare achizitie Tractor cu tiranți frontali și plug de zăpadă Detalii
Incitație participare  MASA CALDĂ 2022-2023 Detalii
Procedură proprie pentru Anexa II, la Legea nr. 98/2016 -UAT Bordușani  MASA CALDĂ 2022-2023 Detalii
Invitatie participare licitatie MASA CALDA Detalii
Programul Anual al Achizițiilor Publice - Anexa 1 - UAT Bordusani Detalii
Programul Anual al Achizitiilor Publice - UAT Bordusani Detalii
Procedură proprie pentru Anexa II, la Legea nr. 98/2016 -UAT Bordușani Detalii
Programul anual al achizitiilor publice 2021 - anexa 1 Detalii
Programul anual al achizitiilor publice 2021 Detalii
Plan Achizitii Bordusani Detalii 2020 SICAP