PRIMARIA COMUNEI BORDUSANI

Judetul Ialomita

EVENIMENTE

    ROMANIA
    JUDETUL IALOMITA
    PRIMARIEI COMUNEI BORDUSANI
    SECRETAR
    NR. 11 din 24.10.2007                                        COMUNICARE    Secretarul comunei Bordusani comunica domnului Prefect al judetului Ialomita, pentru exercitarea controlului asupra legalitatii, urmatoarelor acte administrative:
    - dispozitia nr. 366 din 27.07.2007
    - hotararile adoptate de catre Consiliul Local in sedinta extraordinara din data de 01.08.2007

Numarul hotararii Consilieri in functie Consilieri prezenti Rezultatul votului
Pentru
Impotriva
26 15 15 15 0
    Mentionez ca nu au fost obiectii ale secretarului cu privire la legalitatea actelor administrative emise/adoptate.


   
                        SECRETAR,
                      jr. Ghita Ispir
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................    ROMANIA
    JUDETUL IALOMITA
    CONSILIUL LOCAL BORDUSANI
    SECRETAR                      CONVOCATOR    In conformitate cu prevederile art. 39 alin (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, sunteti  convocati in sedinta extraordinara a Consiliului local, care va avea loc in ziua de 01.08.2007, orele 16.00, la sediul acestuia, cu urmatoarele ordine de zi:
    1. Proiect de hotarare privind aprobarea parteneriatului Consiliului local Bordusani cu Consiliul local Stelnica in vederea promovarii unui proiect pentru realizarea obiectivului "Asezamant Cultural".

Nr. crt. Numele si prenumele consilierului Semnatura
1 Balbaie Ionel  
2 Chirea Constantin  
3 Ciurea Dumitru  
4 Costilov Fioana  
5 Filip Aurel  
6 Ion Elena  
7 Ionescu Ghiorghe  
8 Nae Mitu  
9 Neagu Stefan  
10 Petre Elviria  
11 Razdarojni Livia  
12 Stroie Constantin  
13 Tila Maria  
15 Taranu Zoia  
16 Vranceanu Gheorghe                              SECRETAR,
                            Jr. Ghita Ispir

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
    R O M A N I A
    JUDETUL IALOMITA
    PRIMARIA COMUNEI BORDUSANI
    P R I M A R
    Nr.3064 din 25.07.2007                                               
                                    EXPUNERE DE MOTIVE    Subsemnatul Constantin NICA, in calitate de primar al comunei Bordusani, imi manifest acordul fata de crearea Parteneriatului Cultural Stelnica - Bordusani, in vederea sustinerii infiintarii Asezamantului Cultural - comuna Stelnica, judetul Ialomita, prin Programul Prioritar National 2007 - 2010.
    Vom sustine activitatile derulate pe toata perioada implementarii proiectului prin schimb de experienta culturala si artistica intre cele doua localitati.
    In vederea realizarii investitiei, cota de cofinantare de 10% va fi asigurata de catre Consiliul local Stelnica.
    Adaugam faptul ca experienta Caminului Cultural Bordusani este deosebita, fiind reprezentativa pentru zona rurala a Bratului Borcea si a Dunarii de Jos.
    Parteneriatul dintre cele doua institutii culturale se va derula si in anii urmatori, incercandu-se totodata infratirea cu alte institutii culturale din cadrul Uniunii Europene.
    Datele de contact ale Partenerului - Consiliul local Bordusani - Caminul cultural Bordusani sunt: Constantin Nica - Primar, comuna Bordusani, judetul Ialomita, tel/fax 0243-311.508.
                        Constantin NICA
                            PRIMAR

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
    R O M A N I A
    JUDETUL IALOMITA
    PRIMARIA COMUNEI BORDUSANI
    P R I M A R
    Tel/fax 0243/311508                                               
                        SCRISOARE DE INTENTIE    Subsemnatul Constantin NICA, in calitate de primar al comunei Bordusani, imi manifest acordul fata de crearea Parteneriatului Cultural Stelnica - Bordusani, in vederea sustinerii infiintarii Asezamantului Cultural - comuna Stelnica, judetul Ialomita, prin Programul Prioritar National 2007 - 2010.
    Vom sustine activitatile derulate pe toata perioada implementarii proiectului prin schimb de experienta culturala si artistica intre cele doua localitati.
    In vederea realizarii investitiei, cota de cofinantare de 10% va fi asigurata de catre Consiliul local Stelnica.
    Adaugam faptul ca experienta Caminului Cultural Bordusani este deosebita, fiind reprezentativa pentru zona rurala a Bratului Borcea si a Dunarii de Jos.
    Parteneriatul dintre cele doua institutii culturale se va derula si in anii urmatori, incercandu-se totodata infratirea cu alte institutii culturale din cadrul Uniunii Europene.
    Datele de contact ale Partenerului - Consiliul local Bordusani - Caminul cultural Bordusani sunt: Constantin Nica - Primar, comuna Bordusani, judetul Ialomita, tel/fax 0243-311.508.
                        Constantin NICA
                                PRIMAR